درباره نشریه

انتشار نشریه مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطلاعات مکانی ایران از سال 1398 آغاز شده است. این نشریه در حال حاضر به صورت فصلنامه منتشر می ­شود. این نشریه از دریافت مقالات اصیل که حاوی دستاوردهای جدید در زمینه ­های مهندسی سنجش از دور و اطلاعات مکانی و یا سایر زمینه­ های مرتبط بوده و یا حاوی مرور نقادانه پژوهش ­ها در زمینه های مرتبط باشد، استقبال می­ کند.